Operaatio Ruokakassi työllistäjänä

Operaatio Ruokakassi työllistäjänä

Operaatio Ruokakassi ry toimii hävikkiruuan jakamisen lisäksi merkittävänä työllistäjänä. Yhdistys on Akselintien toimintakeskuksessaan joka vuosi pystynyt tarjoamaan useille pitkäaikaistyöttömille palkkatuetun työpaikan. Sen lisäksi meillä on tai on ollut...
Vapaaehtoisen motivaatio

Vapaaehtoisen motivaatio

Tein syyspuolella 2021 kyselyn Operaatio Ruokakassin jäsenjärjestöjen ja -seurakuntien vapaaehtoisten perehdyttämisestä ruoka-aputyössä. Ensimmäisenä oli kysymys, että miten ja miksi tulit vapaaehtoiseksi. Vastauksista kävi ilmi, että moni oli tullut vapaaehtoistyöhön...
Toimintamme yhteiskunnallinen arvo?

Toimintamme yhteiskunnallinen arvo?

Ruokaa jaoimme vuonna 2021 n. 2.560.000 kiloa, joka tarkoittaa 293.000 ruokakassia, yli 5600 kassia joka viikko. Ruokakassin arvoa selvitettiin laajassa, yliopistotasoisessa tutkimuksessa 2014. Kootusta aineistosta on tehty useampikin väitöskirja. Tutkimuksen mukaan...
Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnankuvaus

Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnankuvaus

Ruoka-avun asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina noin 15–20 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2008 lähtien Operaatio Ruokakassi on toiminut keskusorganisaationa ruokaa jakaville jäsenjärjestöilleen. Näemme tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi sekä oman perustoiminnan...