OPERAATIO RUOKAKASSI RY on 1.3.2008 perustettu turkulainen pääosin vapaaehtoisvoimin toimiva avustusjärjestö. Operaatio Ruokakassin tehtävänä on keskitetysti hankkia ja toimittaa ruokaa jaettavaksi yhdistyksen jäsenjärjestöjen kautta vähävaraisille ihmisille. Kaikki jakamamme ruoka on ilmaista ruokakassin hakijalle ja jonoon voi tulla kuka tahansa apua tarvitseva.

FAKTATIETOA

  • Operaatio Ruokakassi on Suomen ensimmäinen keskitetyn logistiikan ja jakelun ruoka-aputoimija ja yksi Suomen neljästä suurimmasta ruoka-aputoimijasta.
  • Ruokaa jaoimme v. 2020 noin 2.100.000 kiloa, joka tarkoittaa mm. 240.000 ruokakassia eli yli 4600 ruokakassia joka viikko. Koronan takia yhteisöruokailuja ei alkuvuotta lukuun ottamatta järjestetty jäsenjärjestöissä.
  • Vuonna 2020 Operaatio Ruokakassin kautta työllistettyjä (mukana tukityöllistetyt) oli yhteensä noin 50 henkeä. Näiden lisäksi varastolla työskenteli säännöllisesti 6-10 vakituista vapaaehtoista.
  • Jäsenjärjestöjen vapaaehtoisten lukumäärä oli vuonna 2020 noin 600 ihmistä, jotka tekivät n. 105.000 tuntia vapaaehtoistyötä.
  • Logistiikalla on käytössään kaksi isoa kylmäkuorma-autoa ja viisi pakettiautoa.
  • Ruokakassin arvoa selvitettiin laajassa yliopistotasoisessa tutkimuksessa 2014. RAY:n rahoittaman tutkimuksen mukaan yhden ruokakassin arvo oli v. 2014 keskimäärin 27 euroa. Tämän mukaan Operaatio Ruokakassin v. 2020 jakamien ruokakassien arvoksi tulee noin 6,5 miljoonaa euroa (240.000 kassia). Lisäksi tulee säästöä biojätteen kaatopaikkakuluissa 315.000 euroa.