Ruoka-avun asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina noin 15–20 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2008 lähtien Operaatio Ruokakassi on toiminut keskusorganisaationa ruokaa jakaville jäsenjärjestöilleen. Näemme tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi sekä oman perustoiminnan että ruokahävikkitoiminnan kehittämisen, jotta jatkuvasti kasvavasta asiakasryhmästämme nouseviin haasteisiin voitaisiin vastata parhaalla mahdollisella tavalla.


Tavoitteenamme on kehittää paikallista ruoanjakelutoimintaa mahdollisimman monipuolisesti yhteistyössä Turun kaupungin ja lähikuntien sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Haasteisiimme kuuluu myös vastata ruokaturvaan liittyviin hyvinvointikysymyksiin ja tehdä näkyväksi ruokahävikin parissa tehtävän työn ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen arvo.


Lähtökohtana työllemme on ruoka-avun antamisen kautta kohdata asiakkaita, tukea heitä mm. palveluohjauksen avulla sekä tarjota tukityöpaikkoja toiminnassamme. Ruoka-avussa toimivien vapaaehtoisten ja vastuuhenkilöiden tukeminen ja kouluttaminen ovat myös olennainen osa työtämme. Heille pyritään antamaan välineitä avuntarvitsijoiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Tukemalla ja kouluttamalla omaa vapaaehtoistiimiä tuotamme hyvinvointia sekä asiakkaille että vapaaehtoisille.


Toimintamme tuloksena syrjäytyneitä ja palveluiden ulkopuolelle ajautuneita ihmisiä kohdataan ja ohjataan sopivien palveluiden piiriin. Työmme kautta voimaantuneet asiakkaat toimivat usein jatkossa mukana ruoka-aputyössä auttaen vastavuoroisesti avun piiriin tulevia uusia asiakkaita. Vapaaehtoisyhteisö on suuressa roolissa yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjumisessa.


Näemme, että työllämme on merkittävää ja pitkäaikaista yhteiskunnallista vaikutusta kaikkein heikompiosaisten ihmisten tilanteen parantamisessa ja ongelmien ennaltaehkäisemisessä. Työmme kautta meillä on ainutlaatuinen kosketus ryhmään, joka muuten on vaikea tavoittaa.


Operaatio Ruokakassi on Suomen ensimmäinen keskitetyn logistiikan ja jakelun ruoka-aputoimija ja yksi Suomen neljästä suurimmasta ruoka-aputoimijasta. Toimintamme on Suomessa ainutlaatuista, koska muualla ei ole näin laajaa joukkoa eri seurakuntia ja järjestöjä yhdistynyt yhteisen auttamistyön tekemiseksi ruoka-avun alueella. Yhteistyöverkostomme Turun kaupungin hyvinvointipalveluiden, Turun ja Kaarinan srk-yhtymän, jäsenseurakuntien, oppilaitosten ja Turun alueen auttamisjärjestöjen kanssa toimii aktiivisesti.


Operaatio Ruokakassilla on yhteiskunnallisesti hyvin merkittävää työtä tekevänä toimijana tarjolla useita työpaikkoja ruoka-aputyössä. Työmme piirissä on ollut ja on myös lukuisia pitkäaikaistyöttömiä esim. työkokeiluissa ja -harjoitteluissa. Yhdistys on Akselintien toimintakeskuksessaan joka vuosi pystynyt tarjoamaan useille pitkäaikaistyöttömille palkkatuetun työpaikan. Sen lisäksi meillä on tai on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa olevia, valvotussa koevapaudessa olevia tai yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä. Olemme pystyneet myös tarjoamaan itse palkaten osa-aikaisia pitempiä työsuhteita henkilöille, jotka ovat olleet työttöminä.


Työllemme on tänään tilausta enemmän kuin koskaan ennen. Teemme työtä vakaan taloudellisen pohjan ja pitkäaikaisen työllistämisen mahdollistamiseksi verkostoitumisen, lahjoittajien keräämisen ja rahoitushakemusten keinoin. Etsimme jatkuvasti tahoja, jotka voisivat tulla tukemaan tekemäämme työtä. Tämä auttaa samalla kaikkia kaupungin vähävaraisia ja avun tarpeessa olevia, joihin työmme kohdistuu.


Ruoka-aputoiminta on nykyään yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti hyvin merkittävää ja laajaa työtä. Kohderyhmämme on arviomme mukaan Turun seudulla vähintään n. 5000 vähävaraista ihmistä. Tekemämme työ on mielestämme ansainnut kaiken saatavissa olevan tuen sen monitahoisen merkittävyyden ja sen yhteiskunnalle tuottaman säästön vuoksi.