Ruokaa jaoimme vuonna 2021 n. 2.560.000 kiloa, joka tarkoittaa 293.000 ruokakassia, yli 5600 kassia joka viikko.

Ruokakassin arvoa selvitettiin laajassa, yliopistotasoisessa tutkimuksessa 2014. Kootusta aineistosta on tehty useampikin väitöskirja. Tutkimuksen mukaan yhden ruokakassin arvo oli keskimäärin 27 euroa. (Saari, Ohisalo, Laihiala)

Tämän mukaan Operaatio Ruokakassin v. 2021 jakamien ruokakassien arvoksi tulee noin 7,9 miljoonaa euroa. Lisäksi säästämme lahjoittajilta biojätteen kaatopaikkakuluissa 381.000 euroa (148,80e/tonni).

Nämä yhteensä ovat 8,3 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että joka viikko jaetaan ruokaa noin 160.000 euron nimellisarvosta.

Ruoan lahjoittajilta säästyvät ylimääräiset työvoimakustannukset, kun haemme lahjoitusruoan suoraan paikan päältä. Toimintamme tukee vahvasti kiertotaloutta ja samalla torjumme ruokahävikkiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekemämme työn yhteiskunnallista hyötyä on mahdotonta mitata rahallisesti, mutta se on elintärkeää tuhansille Turun seudulla asuville, kuten edellä olevasta voi päätellä. 2.560.000 ruokahävikkikilon pelastaminen biojätteeksi joutumiselta ja kierrättäminen on myös merkittävä ympäristöteko mm. ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Toimintamme perusarvo on se, että kaikki jaettava ruoka on ilmaista sen vastaanottajalle ja sitä hakemaan voi tulla kuka tahansa apua tarvitseva.

Jari Niemelä, Operaatio Ruokakassin toiminnanjohtaja