Toimintamme yhteiskunnallinen arvo?

Toimintamme yhteiskunnallinen arvo?

Ruokaa jaoimme vuonna 2021 n. 2.560.000 kiloa, joka tarkoittaa 293.000 ruokakassia, yli 5600 kassia joka viikko. Ruokakassin arvoa selvitettiin laajassa, yliopistotasoisessa tutkimuksessa 2014. Kootusta aineistosta on tehty useampikin väitöskirja. Tutkimuksen mukaan...