Strategia

Operaatio Ruokakassi ry:n strategia

2017-2025

TEHTÄVÄMME

Operaatio Ruokakassi ry:n perustehtävä on kristillisen ruoka-aputoiminnan suunnittelu, organisointi ja toteutus. Hankimme, haemme, varastoimme ja jaamme ruokaa jäsenyhteisöillemme sekä Operaatio Ruokakassin omissa tapahtumissa. Toimintamme on hyvin organisoitua, luotettavaa, laadukasta, hygieenistä ja kestävää.

Diakoniatyössä kohtaamme ihmisiä ja tuemme heitä monipuolisesti ruoka-avun lisäksi erilaisten projektien kautta. Tuemme ihmisten hyvinvointia ja arjen hallintaa. Vahvistamme vapaaehtoistemme sekä avunhakijoiden osaamista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Autamme vähävaraisia ja syrjäytyneitä ihmisiä nousemaan jaloilleen sekä saamaan kiinni arjen ja elämän hallinnasta. Tuemme ihmisiä löytämään elämään sisältöä, mielekkyyttä ja sosiaalisia suhteita tarjoamalla heille merkityksellisiä vapaaehtoistöitä.

Toimintamme on kiinnostavaa ja merkityksellistä. Viemme evankeliumia eteenpäin osoittamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta. Meidät tunnetaan palvelusta, hymystä ja ystävällisyydestä.

ARVOMME

Arvojamme on kristillinen lähimmäisenrakkaus, ihmisläheisyys sekä vapaaehtoistyön ja vapaaehtoisten arvostus ja tukeminen. Kohtaamme ihmiset, avunhakijat tasa-arvoisina. Kaikki ovat tervetulleita mukaan, niin avun hakijoiksi kuin vapaaehtoisiksi.

Toimintamme on luotettavaa, läpinäkyvää ja tasapuolista. Panostamme yhteistyöhön ja ammatillisuuteen.

TULEVAISUUTEMME – 2025

Toiminta on kasvanut ja kehittynyt ja on hyvin tunnettua koko Suomen laajuisesti. Operaatio Ruokakassi ry toimii vakaalla rahoituspohjalla, tukijoina on useita yrityksiä sekä julkisen puolen tahoja ja järjestöjä. Organisaatiomme on vahvistunut, työntekijämäärä on riittävä ja panostamme hyvään johtajuuteen. Viestintämme on tehokasta, näkyvää, positiivista ja yhtenäistä. Ennakoimme toimintaympäristön muutoksia ja reagoimme joustavasti ja rohkeasti ihmisten tarpeisiin.

Operaatio Ruokakassi ry on hyvin tunnettu, johtava toimija alallaan. Toiminta Turussa on mallinnettu ja olemme laajentuneet valtakunnalliseksi. Operaatio Ruokakassi ry on haluttu yhteistyökumppani eri tahoilla sekä vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja.