Auttamistyö

Vuodesta 2008 lähtien Operaatio Ruokakassi (OR) on toiminut keskusorganisaationa ruokaa jakaville jäsenjärjestöilleen. OR näkee tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi sekä oman perustoiminnan että ruokahävikkitoiminnan kehittämisen, jotta jatkuvasti kasvavasta asiakasryhmästämme nouseviin haasteisiin voitaisiin vastata. OR:n tavoitteena on kehittää paikallista ruoanjakelutoimintaa logistisen keskittämisen, yritysyhteistyön kehittämisen, pohjoismaisten käytäntöjen soveltamisen sekä alku- ja elintarviketuottajille tehtävien yhteydenottojen kautta. Haasteisiin kuuluu myös vastata ruokaturvaan liittyviin hyvinvointikysymyksiin ja tehdä näkyväksi ruokahävikin parissa tehtävän työn ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen arvo.

Lähtökohtana työllemme on ruoka-avun antamisen kautta kohdata eri tavoin syrjäytyneitä ja ajaa heidän asiaansa eteenpäin sekä toisaalta synnyttää tämän toiminnan ympärille yhteisöjä, tukiryhmiä, ja -työtä. Ruoka-avussa toimivien vapaaehtoisten ja vastuuhenkilöiden tukeminen ja kouluttaminen ovat olennainen osa OR:n työtä. Heille pyritään antamaan välineitä avuntarvitsijoiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Tukemalla ja kouluttamalla omaa vapaaehtoistiimiä OR tuottaa hyvinvointia sekä asiakkaille että vapaaehtoisille.

OR:n toiminnan tuloksena syrjäytyneitä ja palveluiden ulkopuolelle ajautuneita ihmisiä kohdataan ja ohjataan sopivien palveluiden piiriin. OR:n työn kautta voimaantuneet asiakkaat toimivat jatkossa mukana ruoka-aputyössä auttaen vastavuoroisesti avun piiriin tulevia uusia asiakkaita. Vapaaehtoisyhteisö on suuressa roolissa yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjumisessa. Operaatio Ruokakassi ry:n toimintaan kuuluu myös sosiaalinen tukeminen ja toiminnallisten ryhmien järjestäminen tarpeen mukaan.  Asiakkaiden sosiaalinen verkosto kasvaa.

OR:n työllä on merkittävää ja pitkäaikaista yhteiskunnallista vaikutusta kaikkein heikompiosaisten ihmisten tilanteen parantamisessa ja ongelmien ennaltaehkäisemisessä. OR:lla on ainutlaatuinen kosketus ryhmään joka muuten on vaikea tavoittaa.

Operaatio Ruokakassi ry:n suojelijana toimii turkulainen ministeri ja kansanedustaja Annika Saarikko.